Regulamin łowiska specjalnego Bielinek Polska

Regulamin łowiska specjalnego Bielinek Polska

1. Informacje o firmie

Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem URL: bielinek.eu

Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: Bielinek Polska Sp. z o. o., 74-520 Bielinek 54

2. Tryb składania i rozpatrywania reklamacji

W przypadku jakichkolwiek reklamacji, prosimy o kontakt na adres email: reklamacje@bielinek.eu. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty otrzymania.

2. Polityka Prywatności

Polityka prywatności dostępna jest pod adresem: [Polityka Prywatności](https://bielinek.eu/polityka-prywatnosci)

3. Polityka Zwrotów

Klient ma prawo do odwołania rezerwacji i otrzymania pełnego zwrotu kosztów w przypadku anulowania rezerwacji co najmniej 14 dni przed datą rezerwacji. W przypadku anulowania rezerwacji w ciągu mniej niż 14 dni przed datą rezerwacji, zwrot jest niemożliwy. W sprawie rezygnacji proszę kontaktować się na podany adres mailowy rezerwacje@bielinek.eu

4. Metody Płatności

Akceptujemy płatności wyłącznie za pośrednictwem Przelewy24.

5. Warunki korzystania z łowiska


1. na łowisku obowiązuje całkowity zakaz zabijania i zabierania ryb

2. doba liczona jest od godziny 6:00 do zachodu słońca

3. obowiązuje całkowity zakaz pływania w ślizgu

4. na łowisku obowiązuje bezwzględny zakaz używania kotwic z zadziorami! Dozwolone są jedynie pojedyncze haki z zadziorami lub/i kotwice bezzadziorowe

5. łowisko przeznaczone jest do połowu drapieżników metodą spinningową, trollingową i vertykalną przy użyciu maksymalnie jednej wędki przez jednego wędkarza.

6. z każdą złowioną rybą należy obchodzić się z najwyższą uwagą skierowaną na jej bezpieczeństwo i dobra kondycję

7. w przypadku , kiedy jest podejrzenie że ryba nie przeżyje holu należy niezwłocznie poinformować pracownika ochrony o tym fakcie

8. każdy wędkujący musi być wyposażony w odpowiedniej wielkości podbierak oraz niezbędny sprzęt do odhaczania

9. nie dopuszcza się przetrzymywania ryb . Po złowieniu , wyhaczeniu, zmierzeniu i zrobieniu zdjęcia należy niezwłocznie wypuścić rybę

10. na łowisku obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu oraz substancji odurzających

11. w przypadku stwierdzenia przez osobę wydającą sprzęt lub podejrzenia bycia pod wpływem alkoholu klienta, pracownik ochrony ma prawo nie wydać sprzętu i nie wpuścić na teren łowiska takiej osoby , a kwota za wynajem łodzi będzie zwrócona w 50%

12. całkowity zakaz opuszczania łodzi na całym terenie łowiska oprócz stanowiska portowego

13. całe łowisko jest monitorowane i osoby najmujące wyrażają zgodę na nagrywanie

14. całkowity zakaz kąpieli

15. całkowity zakaz rozpalania ogniska

16. właściciel zastrzega sobie prawo do sprawdzenia pojazdu, łodzi oraz toreb najmujących w przypadku podejrzenia zabierania ryb z łowiska

19.wszystkie przypadki kradzieży ryb będą natychmiast zgłoszone do odpowiednich służb

20.sprawy nie zwarte w regulaminie należy konsultować z pracownikiem ochronny

21. właściciel łowiska nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki losowe i pozostawione mienie na łowisku

23.osoby poruszające się po akwenie środkami pływającymi są zobowiązane do używania kamizelek ratunkowych przez cały okres przebywania na wodzie

24. pobyt na łowisku jest równoznaczny z akceptacją regulaminu

25. osoby nie przestrzegające regulaminu mają bezwzględny zakaz wstępu na łowi